Mgr. Roman Drkula

Kompletní účetní služby

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

(zdroj Finanční správa)

Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH. Bude se podávat měsíčně, a to i pro plátce se čtvrtletní preriodicitu. Povinnost se týká každého plátce, který v daném měsíci uskutečnil nebo přijal jakékoliv zdanitelné plnění. Hlášení se týká i zjednoduěšených daňových dokladů. U všech dokladů musí být uvedena jejich jednozančná čísla.