Mgr. Roman Drkula

Kompletní účetní služby

Novinky

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

(zdroj Finanční správa)

Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH. Bude se podávat měsíčně, a to i pro plátce se čtvrtletní preriodicitu. Povinnost se týká každého plátce, který v daném měsíci uskutečnil nebo přijal jakékoliv zdanitelné plnění. Hlášení se týká i zjednoduěšených daňových dokladů. U všech dokladů musí být uvedena jejich jednozančná čísla.

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

dane-prostejovDnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

O významných změnách, ke kterým došlo právě v oblasti elektronických služeb poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu, informovala Finanční správa v předchozích aktualitách (na internetových stránkách Finanční správy ČR).

Celý příspěvek