Mgr. Roman Drkula

Kompletní účetní služby

Roman Drkula

Akční nabýtka pro bytová družstva v Prostějově

S blížícím se koncem roku 2015 jsem si dovolil připravit bezprecedentní nabídku pro bytová družstva, kdy nabízím trvalou 20% slevu vůči stávajícímu dodavateli účetních služeb. Zároveň při uzavření smlouvy na 2 roky nabízím zdarma notebook nebo LCD televizor v hodnotě 10 tis. vč. DPH. Případně slevy na účetní služby ve stejné částce.

LCD či notebook zdarma pouze při odběru účetních služeb ve výši více než 1800 Kč vč. DPH měsíčně!

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

(zdroj Finanční správa)

Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH. Bude se podávat měsíčně, a to i pro plátce se čtvrtletní preriodicitu. Povinnost se týká každého plátce, který v daném měsíci uskutečnil nebo přijal jakékoliv zdanitelné plnění. Hlášení se týká i zjednoduěšených daňových dokladů. U všech dokladů musí být uvedena jejich jednozančná čísla.